VISTEO

Katalóg

index_visuelVISTEO je nový koncept v dentálnej rádiografií: unikátny set – senzor, ovládacia jednotka a univerzálny angulátor (držiak senzora) s indukčným prenosom. Tento senzor poskytuje lekárovi všetky možnosti vyšetrení rádiologických snímkou. Spája slobodu pohybu (nastavenia) s jednoduchosťou určenia diagnostiky.

Prvý intra-orálny indukčný senzor s integrovaným polohovaním

– Okamžitá voľba polohy senzora

– 7 preddefinovaných pozícií voľného angulátora

– Univerzálne použitie angulátora alebo nasmerovanie kábla

Integrovaný držiak senzora s neobmedzeným počtom polôh

Visteo spája všetky typy držiakov do jediného polohovateľného držiaka a tým umožňuje získanie všetkých typov snímkov: peri-apikálnych, posteriórnych, bitewing, endo.

Otáčanie držiaka senzora pokrýva všetky požiadavky na akvizíciu snímkou.

Zdravie a bezpečnosť

Začlenenie kábla do angulátora optimalizuje hygienu zariadenia. Tým, že sa senzor prpája ku káblu indukciou, je úplne nezávislý. Keďže tu nie je žiaden kábel, ktorý narušuje polohovanie senzora v ústach, eliminuje sa aj problém súvisiaci s kontamináciou.

Nerezový angulátor chráni pripojovací kábel

Transmisný kábel, tradične citlivý na poškodenie v ústach pacienta je teraz chránený v nerezovej trubke, sám je integrovaný do angulátora.

VISTEO, kompaktný a zdielateľný

Ľahká a pohodlná VISTEO ovládacia krabica s minimálnymi rozmermi pre ľahkú obsluhu je použiteľná pre senzor typuT1 a T2. Tá istá krabica sa dá používať pri niekoľkých kreslách v zdieľacom režime.

visteo5T1 a T2 vymeniteľný senzor

Prekvapivo kompaktné pre každodenné používanie, VISTEO senzory prichádzajú v dvoch veľkostiach senzitívnej plochy:

T1 = 600mm2

T2 = 900mm2

(aktívne plochy)

Senzory T1 a T2

– Technológia:  CMOS (indukčná)

– Teoretické rozlíšenie: 25l/mm (T1 a T2)

– Skutočné rozlíšenie:   20l/mm

– Senzitívna plocha:  20x30mm (+/- 600mm2 – T1) // 26x34mm (+/- 900mm2 – T2)

– CMOS matrica: 1000×1500 (T1)  //  1300×1700 (T2)

– Veľkosť pixla: 20×20µm (T1 a T2)

– Vonkajšie rozmery: 24,9mm x 38,9mm (T1)  // 30,9mm x 42,9mm (T2)

visteo3– Pripojenie: USB 2.0 kompatibilné USB1